วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นำเสนองานประเทศอิสราเอล

11/11/2557
วันนี้เป็นวันที่หนูต้องนำเสนองาน เกี่ยวกับประเทษที่ได้ศึกษามา ตลอดสัปดาห์กว่าๆ  หนูเองได้ประเทศอิสราเอลคะ หนูต้องเล่าเรื่องที่เกิดในอิสราเอลทั้งหมด ยก ตัวอย่าง เช่น การกาอตั้งสราเอล ภูมิศาสตร์ การเเต่งกาย ศาสนา  สถานทืี่ท่องเที่ยว  บางเรื่องที่เราไม่รู้คุณครูก็จะตั้งคำถามให้เรา ไปหาคำตอบค่ะ

1 ความคิดเห็น: