วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก

  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากหนังสือเรื่อง "วิธีใช้หนี้พ่อแม่และหน้าที่ของเด็ก"
                                                                           
 ตอนหน้าที่ของลูก
  หน้าที่ของลูกนี้เมื่อกล่าวโดยย่อ มี่อยู่ 7 ข้อ คือ
  1.พ่อแม่ได้เลี้ยงเรามาแล้ว ก็เลี้ยงท่านตอบ
  2.ช่วยทำกิจการงานของพ่อแม่
  3.ดำรงวงค์ตระกูลของพ่อแม่
  4.ประพฤติตนให้เป็นคนสมควรรับทรัพย์ มรดกของพ่อแม่
  5.เมื่อพ่อแม่ล่วงลับไปแล้ว ก็ทำบุญอุทิศให้ท่าน
  6.มั่นอยู่ในกตัญญกตเวทีต่อพ่อแม่
  7.เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ในทางที่ถูกต้อง


       หน้าที่ของเด็ก
    หน้าที่ของเด็กที่อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ควรประพฤติตนอย่างไร?
                          อันนี้สำคัญ  หนูจำไว้ให้ดี  เขียนไว้ให้ชัดว่า
                         "เด็กมีหน้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่าง"
                               ให้พ่อแม่สบายใจ
                          พูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจ
                          ทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจ
                     คบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ
                    จะไปไหนก็ไปในที่คุณแม่ไม่สบายใจ
              ถ้าเราไปในเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจ
                ก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์
                          ...ไม่รักคุณพ่อคุณแม่...

2 ความคิดเห็น: