วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิ่งที่ได้เรียนรู้(ประเทศของเพื่อน)

                     สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของเพื่อนผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆมากขึ้นเช่น ประเทศเนปาล  ประเทศเนปาลติดกับประเทศจีนและที่ประเทศเนปาลก็มี เทือกเขาหิมาลัยที่สูง8,114เมตรและ เทือกเขาเอเวอร์เรสที่สูงที่สุดในโลกและสูงถึง 8,848เมตร  และอีกประเทศหนึ่ง ประเทศคิวบาใช้ภาษาสเปน นับถือศาสนาคริส มีประชากร 1,382,000คนครับ  

1 ความคิดเห็น: