วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความรู้จากข้าว PBL

ตอนนี้ผมปลูกข้าวครั้งที่ 2แล้วครับถึงครั้งแรกผมจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่การปลูกครั้งนี้ผมขอแค่
การแตกกอก็พอเพราะจากการปลูกข้าวครั้งที่แล้วผมได้ความรู้เกี่ยวกับข้าวระหว่างแตกกอก็จะต้อง
มีน้ำมาเลี้ยงและต้องมีปุ๋ยคอกมาช่วยในการแตกกอและระหว่างที่ข้าวจะออกรวงก็ตองแช่น้ำไว้
สำหรับการปลูกครั้งที่ 2นี้    เอาใจ ช่วยผมด้วยนะครับ....
2 ความคิดเห็น: