วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ขอ-อา-วอ ไม้โท 4 เมล็ด w3- โอ๊ต

เรียนรู้การปลูกข้าวครั้งที่ 2 
ข้าว 4 เมล็ด ให้ใด้ 2000 เมล็ด 

   วันนี้ผมไปดูข้าวมาและผมก็ได้ไปวัดข้าวมา
ข้าวต้นที่ 1         สูง         60 เซนติรเมตร
ข้าวต้นที่ 2         สูง         74 เซนติรเมตร
ข้าวต้นที่ 3         สูง         69 เซนติรเมตร
ข้าวต้นที่ 4         สูง         77 เซนติรเมตร1 ความคิดเห็น: