วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ข้าวของพวกเรา

ผมได้ปลูกข้าวครั้งที่2 แล้ว พวกผมนีเป้าหมายว่า
จะปลูกข้าวให้ได้ 2000เมล็ด

2 ความคิดเห็น: