วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิชิตอาณาจักรเรขาคณิต เล่ม 1

     เป็นเรื่องราวสงครามระหว่างเมืองต่างๆ ในอาณาจักรเรขาคณิต ทั้งสามเมืองต่างต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ อาวุธที่สำคัญคือ ความรู้ทางเรขาคณิตและคณิตศาสตร์


โดยใช้ลักษณะเฉพาะของรูปร่างต่างๆ ในการเอาชนะฝ่ายตรงข้าม


ผมชอบหนังสือเล่มนี้ มันสนุกเวลาอ่านและได้เรียนรู้การหาพื้นที่ การแบ่งแยก หาค่าประมาณ

อยากให้เพื่อนๆ หามาอ่าน เพราะภาพวาดสวยมากๆ นะครับ

  • เหตุใด เมืองสี่เหลี่ยมจึงได้ชื่อว่า มีป้อมปราการที่แข็งแรงที่สุด
  • ทำไมนำ้ชาในถ้วยวงกลมจึงอุ่นกว่าถ้วยแบบอื่น
  • จะรับมือกับกลยุทธ์แนวรบห้าเหลี่ยมได้อย่างไร
  • ความลับของล้อ สุดยอดเครื่องมือของวงกลม

2 ความคิดเห็น: