วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชีวิตสัมพันธ์

ครูให้โจทย์นักเรียนทุกคนว่า "ในชีวิตประจำวันของเรา เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับสิ่งสิ่งใดบ้าง? ที่อยู่แวดล้อมตัวเรา"
- นักเรียนทุกคนรับกระดาษA4 เขียนเชื่อมโยงชีวิตของแต่ละคนเกี่ยวข้อมสัมพันธ์กับสิ่งสิ่งใด 


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมนี้(AAR)
-ครูจะได้เห็นในมุมมองของเด็กๆ แต่ละคน การเห็นสิ่งรายล้อมของความคิดที่เขาถ่ายทอดออกมา
-ครูก็จะซึมซับความเชื่อมโยงของฐานคิดของลูกศิษย์คนนั้น ก่อนที่จะตัดสินบางอย่างกับเขา เราก็รู้ภูมิหลังของฐานคิดของเด็กๆ
-เด็กได้อิสระในการถ่ายทอดความคิด
-มุมมอง ทัศนคติ ที่เด็กๆ แต่ละคนมองสังคม

*ครูผู้มีวุฒิภาวะจะไม่ตัดสิน ชี้ถูก-ผิดแก่ลูกศิษย์(ด้วยอารมณ์/ความรู้สึก) แต่ครูเพียงจะเป็นผู้ชี้ทางที่ถูก-ผิด ให้เด็กๆ เป็นคนตัดสินใจสู่แต่ละทางที่ตัดสินใจเลือก..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น