วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ครอบครัวตึ๋งหนืด

                     หนังสือที่ชอบ

หนังสือเล่มนี้ส่วนมากจะมีแตเด็กๆ ที่ชอบอ่าน แต่พอหนูลองอ่านหนูเห็นว่าเขาจะซอดแทรกความรู้เช่น การประหยัดเงิน ฯลฯ ก็ลองๆ อ่านดูนะค่ะ
  มีทั้งความรู้ การใช้คำพูด การใช้เท็คนิคการวาดภาพ ก็มีเยอะนะคะสำหรับความรู้"ถ้าไม่ลองก็ไม่รู็" อ่านเยอะๆ จะได้เก่ง^^

3 ความคิดเห็น: