วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รุ่นบุกเบิก[ก.ม.ล] ทีี่ 6 ?!

ผมเกิด วันที่ 26 สิงหาคม 2544 หรือ 26_08_2001 อาศัยที่นางรอง เเต่คลอดที่โรงพยาบาลที่โคราช
ครั้งเเรกเรียนที่โรงเรียนกมลลักษณ์ ที่นั่น ผมเป็นนักเรียนกลุ่มที่ 6 ของโรงเรียนนี้ ผมกับเพื่อนที่ โรงเรียนเรียกกันว่า เป็นรุ่นบุกเบิก{หา???} [1 ใน 10 รุ่น]  เป็นการใช้ชีวิตในอนุบาลที่ราบรื่นมาก
เเละอีกไม่กี่ปีต่อมาก็ทุกๆอย่างจะเปลี่ยน........

1 ความคิดเห็น: