วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เพือนช่วยงานทักษะชีวิต

วันที่ 18/11/2557 [ย้อนหลัง] วันนี้เพื่อนช่วยงานทักษะชีวิต คือ ราวตากฟ้า  ทำจากท่า PVC ประกอบเอา เพื่อนก็ช่วยประกอบ บ้างเลื้อยให้[ท่อ] 

1 ความคิดเห็น: