วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษาตอนเช้า

     
     จิตศึกษาตอนเช้าหลังจากเคารพธงชาติพวกเราก็จะทำจิตศึกษาทุกวันบางวันก็ทำแตกต่างกันไป
หลังจากที่ทำจิตศึกษาเสร็จก็ไปเรียนวิชาเเรก

1 ความคิดเห็น: