วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กิจกรรมในสัปดาห์ที่ 4

             ในสัปดาห์นี้พวกเราก็ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ของประเทศที่เราได้ จากนั้นก็ทำเป็น
Time line โดยเลือกเหตุการณ์มา 5 เหตุการณ์แล้วเรียงตาม ค.ศ.
        จากนั้นก็ไปรับกระดาษแข็งกับครู แล้วมาวันพฤหัสบดีพวกเราก็มีกิจกรรมโชว์ความสามารถ ม.1 ก็แสดงอย่างแรกก็ ร้องเพลง  โดยพี่ชาร์ปและพี่เหน่งเป็นคนร้องส่วนอย่างที่ 2 พี่อุ้มกับพี่เบ้นก็มาร้อง ส่วนอย่างสุดท้ายพวกเราก็มาร้องคอรัสเพลงในสายลมครับ ส่วนวันศุกร์พวกเราก็มาเคลียงานและทำสรุปสัปดาห์ที่ 4 ครับ .

1 ความคิดเห็น: