วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ร้อนแรงทรงพลัง ตอน รดน้ำรอบมัธยม

     ช่วงรดน้ำต้นไม้รอบบริเวณมัธยม ก้าวแรกที่ผมเข้ามาเรียนในระดับมัธยม ผมรู้สึกถึงธรรมชาติรอบบ้านมัธยม มีต้นไม้ที่ผมไม่เคยเห็นมีเยอะมากเลยครับ และผมก็ชอบธรรมชาติมาก อยู่ที่สวนของผม ผมก็ได้ปลูกต้นกฤษณา ผมได้ปลูกไว้แปดปีแล้วผมก็ยังไม่ได้ตัดขายมาทำน้ำหอมผมปลูกไว้ห้า หกไร่ที่สวนผมและผม   
ก็ได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับต้นไม้ที่ได้ขึ้นมามัธยมครูได้บอกให้ผมรดน้ำต้นไม้รอบมัธยมตอนเช้าบางครั้งก็รดรอบมัธยม
บางครั้งก็รดน้ำผักที่หน้ามัธยมครูได้ให้พวกผมทำให้แทนคุณลุงเพราะลุงตุ้ยได้เกิดอุบัติเหตุ
ก็เลยได้นอนโรงพยาบาลยังไม่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเลยพวกผม          
เลยได้รดแทนคุณลุงมาหนึ่งเดือนแล้วครับและก็ตัดแต่งกิ่งไม้แทนลุงเพราะคุณลุงมีน้อยก็เลยได้แบ่งให้มัธยม

ทำแทน                   

1 ความคิดเห็น: