วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปกิจกรรมในสัปดาห์ 3

            ในสัปดาห์นี้พวกเราก็ได้นำเสนองานเกี่ยวกับประเทศที่เราได้และสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากประเทศของเพื่อนจากนั้นก็เอามาเขียนลงในBloggerครับ  และก็ได้เกี่ยวข้าวด้วยครับ ไปเกี่ยวกับพี่ๆเพื่อนๆและคุณครูไปเกี่ยวถึงประมาณ11โมงแล้วก็กลับมาล้างตัวแล้วก็นอนพัก
จากนั้นก็ไปดูข้าวแล้วก็กลับมาสรุปลงในสมุดข้าว  และก็มาเขียนลงใน Blogger

      ตอนนี้ข้าวผมมันเป็นโรค
 ผมจึงเอานำ้ใส่และเอาปุ๋ยใส่ และเด็ดใบมันออกก่อน

ส่วนความสูง
ต้นแรกสูง 47 ซ.ม.
ต้นสองสูง 74 ซ.ม.
ต้นสามสูง 55 ซ.ม.
ต้นที่สี่สูง 55 ซ.ม.

ข้าวหน้าแล้ง
  ข้าวในหน้าแล้งผมคิดว่าใครที่ปลูกข้าวในหน้าแล้งนั้นผมคิดว่าต้องเจอภัยแล้งแน่ๆ และใครที่เจอภัยแล้งนั้นไม่ต้องท้อขอให้ตั้งใจต่อไปด้วยความอดทนและตั้งใจต่อไป
และวันข้างหน้ายังมีวันไห้
เริ่มต้นใหม่และเราควรทุ่มเทในงานที่เรากำลังทำอยู่และทำตรงนั้นให้ดีที่สุดไม่ต้องไปนึกถึกในวันข้างหน้าว่า จะเกิดอะไรขึ้น เราควรทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

1 ความคิดเห็น: