วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เเก็งนักสืบ..หลังเลิกเรียน

      เป็นเรื่องเกียวกับเด็กที่อยู่ในโรงเรียน เเละสิ่่งของที่หายไปเป็นสิ่งของที่ไม่มีคนใช่ เช่น กระดาษที่ไม่คนใช่เเล้ว, ขลุ่ยทีเอาไปเเต่ตัวเป่า เเละหัวกระปุกออมสิน
 ผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองอ่านเรื่องนี้มากเพราะคนที่อ่าน จะได้ข้อคิดมากมายครับ

1 ความคิดเห็น: