วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ความรู้ที่ได้ จากการนำเสนอPBL ของเพื่อนๆ

    สิ่งที่หนูได้เรียนรู้ คือ ประเทศต่างๆ มีสิ่ง ที่ไม่หมือนกันอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม


   หรือ ว่าจะเป็นทางด้านภาษา  ก็ไม่เหมือนกัน

 * ประเทศ  เนปาล...
    พื้นที่ 147,181 ตารางกิโลเมตร
      เมืองหลวง  กามัดกุ
    ศาสนา  พุทธ ฮินดู
    สกุลเงิน  เปรู
      อาหาร  ส่วนมากคนเนปาลกิน แป้ง

* ประเทศ  เปรู... 
      ศาสนา  คริสต์นิกายคาทอริก  88%
          คริสนิกายโปแตสแตน 12%
   วัฒนธรรม  การทอผ้า
    เวลา ช้ากว่าไทย 12 ชั่วโมง

* ประเทศ  อินเดีย
   ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของ โลก  
   การแต่งกาย ใช้ผ้า  สาหลี่
   สกุลเงิน  รูปี
   อาหาร นิยมกิน แป้ง และ ถั่ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น