วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

วันสุดท้ายของสัปดาห์ week2

วันสุดท้ายของสัปดาห์     7/11/57
วันสุดท้ายของสัปดาห์ เป็นวันศุกร์ ที่ยุ่งมากๆ ต้องเครียงาน
ต่างๆ และยังต้องซ้อมร้องเพลงคอรัส เพื่อที่จะโชว์ให้พี่ๆ ม.2 และ
ม.3 ดู วันนั้นหนูทำงานเสร็จเร็ว แต่ก็ต้องไปฟังเพื่อนร้องเพลงและช่วยติ ชม พิจารณาสิ่งที่เพื่อนแสดงออกมา
                                                ด.ญ. พิชญาภรณ์ เข็มขาว

1 ความคิดเห็น: