วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

การเดินทาง

                                                   
      มุ่งหน้าสู่ จังหวัดมหาสารคาม
  คุณครูได้มีโจทย์ให้เรียนรู้วิถีชีวิต การเดินทาง แบ่งกลุ่มเป็น สามกลุ่ม เพื่อเป็นการเรียนรู้ที่หลากหลาย      เวลา 5:40 กลุ่มมหาสารคามครูนัดไปเจอที่สถานีตำรวจ เพื่อที่จะต่อรถตู้ไปที่ บขส. บุรีรัมย์ แล้วเดินทางด้วยรถทัวร์ เป็นการเดินทางด้วยรถทัวร์ครั้งแรกที่ไปกับเพื่อนๆ และคุณครู ไม่มีพ่อแม่คอยให้เงิน หนูก็ต้องประหยัด ใช้อย่างคุ้มค่า เพื่อให้มีเงินเหลือกลับบ้าน

    เวลาประมาณ 10:30-11:00 . ไปถึงที่มหาสารคาม พวกเราได้ไปกินข้าวที่ ม.สารคาม ถึงเวลากลับบ้าน พวกเราก็ซื้อตั๋ว แล้วยิงยาวมาถึงบุรีรัมย์ การเดินทางครั้งนี้หนูได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การซื้อตั๋ว การประหยัดอดออม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น