วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปลูกผัก

การปลูกผักทำให้เรารู้จักการเลี็ยงดูตนเอง
และทำให้เรามีรายเป้นขิงตนเองโโยที่เราไม่
ต้องใช่ค่ายใช่จ่ายมาก แต่เราจะได้กำไร
และมีประโยนช์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น