วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปากช่อง

ปากช่อง
ผมได้ออกเดินทางในเวลา06:30และเป็นกลุ่มแรกที่ออกเดินทาง
และในการเดินทางผมก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตผู้คนบนรถไฟ ตอน
ผมบนรถไฟก็มีคนเยอะ และก็ถึงปากช่องเราก็คิดว่าเราจะไปไหน
แต่เราก็ไปวัดเป็นที่แรกและก็ไปเม่ารถไปอีกสอมที่และเราเสีย
ค่ารถ1000บาทและเราก็ไปน้ำพรุดและเราก็กลับ จนเกิดปัญหา
เรื่องการกลับบ้านรถเมร์และถึงกลุ่มสุดท้าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น