วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เกษตรอินทรีย์ ตอนไก่ไข่

            ไก่ไข่เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพราะไข่ไก่เป็นที่นิยมกินในประเทศทั่วไปและเป็นที่ต้องการของตลาด 
      สามารถนำไปทำอะไรได้หลายอย่างเช่นนำไปแปรรูป หรือจัดทำเป็นอาหารได้มากมาย ส่วนเกษตร ็กสามารถเลี้ยงไก่ไข่เป็นอาชีพเสริมได้แต่ถ้าใครอยากเลี้ยงไก่ไข่ก็เลี้ยงง่าย

1 ความคิดเห็น: