วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร้อนแรงทรงพลัง ตอน เสวนาธุรกิจ

         วันนี้พวกเราก็ได้ไปฟังเกี่ยวกับธุรกิจของผู้ปกครองต่างๆ มีแม่พี่โอ๊ต น้าพี่โอ๊ต พ่อน้องเซน พ่อพี่เจษฐ์ พ่อออดี้ แม่พี่ไขมุก  พ่อพี่โฟร์ท  พ่อน้องไอดิน และคุณจุลเป็นพิธีกร 
  ส่วนธุรกิจที่ผู้ปกครองแต่ละคนทำ ก็คือ..
       พ่อโฟร์ททำก็เป็นเกี่ยวกับการซ่อมรถ
       พ่อน้องเซนก็ทำเกี่ยวกับโรงแรม 
       พ่อพี่ออดี้ก็ทำเกี่ยวกับการซ่อมรถเหมือนกัน 
       ส่วนพ่อพี่เจษฐ์ก็ทำงานเกี่ยวกับธนายความ 
       น้าพี่โอ๊ตแม่พี่โอ๊ตก็ทำฟาร์มเห็ด 
       แม่พี่ไขมุกก็ทำเกี่ยวกับเสริมสวย 
       พ่อน้องไอดินก็ทำหลายอย่าง
สิ่งที่ได้เรียนรู้ ได้เรียนรู้ในการจัดการธุรกิจ ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการเอาใจใส่ต่องานถ้าเราไม่เอาใจใส่ต่องาน งานเราอาจจะล้มเหลวลงก็ได้ และเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยกำลังใจ

1 ความคิดเห็น: