วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ร้อนแรงทรงพลัง ตอน เก็บขยะ

          วันพฤหัสบดี พวกเราก็ได้ไปเก็บขยะหลังเคารพธงชาติเสร็จ
          พวกเราก็ได้ไปเก็บขยะร่วมกับพี่ๆ ม.2 และม.3 ตอนที่เดินเก็บพวกเราก็เดินคุยกันไปบ้าง แต่ก็เก็บอยู่แต่บ้างครั้งก็ไม่ได้เก็บ ถ้าเห็นก็เก็บแต่บางครั้งเพื่อนบางคนเห็นแล้วก็บอกให้เก็บ ทั้งที่ตัวเองเป็นคนเห็นแต่กลับให้คนอื่นเก็บให้
        จากนั้นก็พากันเดินไปเก็บที่โรงอาหาร
        จากนั้นก็อ้อมไปเก็บที่ตึกธุรการ แล้วก็ออกมาจากตึกธุรการ แล้วก็ไปเก็บที่โรงสีต่อ
        พอเก็บเสร็จก็ไปล้างมือแล้วเดินกลับมาที่ห้องครับ

1 ความคิดเห็น: