วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนรู้ของผมในสัปดาห์ที่ 8

      สัปดาห์นี้พวกเราก็ได้หาข้อมูลเพิ่มจากนั้นก็ได้มาทำ  Power Point แต่ก็ยังทำไม่เสร็จจึงมาทำต่อในวันอังคารและวันพุธจนเสร็จ 
      ส่วนวันพฤหัสบดีพวกเราก็ได้ขึ้นไปฟังผู้ปกครองเสวนา ผู้ปกครองที่มาก็มีพ่อพี่โฟร์ท พ่อน้องเซน น้าพี่โอ๊ตแม่พี่โอ๊ต พ่อพี่เจษฐ์และแม่พี่ไข่มุก              
      พวกเราที่ไปก็มัธยมทั้งหมดพวกเราก็อยู่บนนั้นจนถึงเที่ยงจากนั้นพวกผมก็พากันลงมาแล้วก็ไปรับข้าวจากนั้นก็มาสรุปสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้

       พอมาวันศุกร์พวกเราก็นำเสนอ Prower Point ที่พวกเราทำมาจากนั้นก็สรุปของเพื่อนทุกคนแล้วก็ทำสรุปสัปดาห์ครับ

1 ความคิดเห็น: