วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558

ออกนิเทศอาสาสร้างสุข

          วันนี้ช่วงเช้า 09.00 น. ครูมัธยม 4 คน ออกไปนิเทศติดตามการทำงานของนักเรียนชั้น ม.1 , ม.2 ในการทำกิจกรรมอาสาสร้างสุข ช่วยเหลืองานหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่พวกเขาได้เสนอสถานที่ก่อนปิดเรียน Quarter 3 ที่ผ่านมา
            คุณครูแบ่งออกเป็น 2 ทีม
ทีม 1 : ครูณี  ครูน้ำผึ้ง
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองโดน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ทีม 2 : ครูป้อม  ครูเส็ง
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ช่อผะกา อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
โรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์ ต.บ้านยาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ส่วนสถานที่ที่ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การทำงานนั้น ทางคุณครูได้ประสานงานกับผู้ปกครองในการดูแลแล้วค่ะ เนื่องจากเด็กๆ ได้เรียนรู้การทำงานใกล้กับสถานที่ที่ผู้ปกครองทำงานอยู่แล้ว
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์โคกสะอาด อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
1.      เด็กชายชนินทร  ซอนรัมย์ (พี่ชาติ) ม.1
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดบ้านหนองพะองค์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
1.      เด็กหญิงรุ่งนภัส  ภูอาจดั้น (พี่ฟ้า) ม.2
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
1.      เด็กชายกฤษฎีกา  ปักกาโต (พี่นัป) ม.2

            ทุกหน่วยงานต่างๆ ที่นักเรียนมัธยมเราได้เข้าไปช่วยงานอาสาสร้างสุขนั้น ทางคุณครูที่ดูแลอยู่ต่างชื่นชมในความสามารถของเด็กนักเรียนเราที่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบในการทำงาน มาทำงานแต่เช้า รู้จักวิธีสอนน้อง พาน้องเล่น, พาเล่นเกม, ร้องเพลง, พาทำจิตศึกษา, สอนหนังสือน้องๆ ภาษาไทย คณิตฯ, พาน้องร้องเพลง เป็นต้น
            กิจกรรมมากมายที่นักเรียนกลุ่มนี้ได้ไปถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่นวัตกรรมต่างๆ สู่หน่วยงานที่รู้จักโรงเรียนฯของเรามาบ้าง

            ทุกสานที่อยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทุกๆ ปี มาช่วยเหลืองานคุณครูได้หลายๆ ส่วน.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น