วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำE-Book ครั้งแรก

วันนี้ครูได้แบ่งกลุ่มให้ทำ E-Book โดยครูให้จับกลุ่มทำเอง กลุ่มหนูมีพี่เบนซ์ พี่ชาติ และหนูค่ะ  การทำ E-Bookครั้งนี้ไม่มีใครทำเป็นเลยพวกเราเลยได้คำแนะนำจากครูว่าให้ทำชิ้นงานมาก่อนแล้วครูจะพาแสกนลงเครื่องแล้วให้นำมาเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน  โดยมีหัวข้องานคือ กฎหมายเกี่ยวกับสื่อ กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เราได้วางชิ้นงานร่วมกันว่า เราจะทำนิทานช่อง  ทุกคนช่วยกันทำนิทานช่องและแบ่งหัวข้อกันคนละหัวข้อ ทุกคนช่วยกันทำงาน เราเจออุปสรรคในกลุ่มคืองานเราอาจจะหายบ้างหรืองานไม่เสร็จบ้าง เราก็ช่วยกันแก้ปัญหา ถ้าไม่ทำใหม่ก็ทำงานที่ยังไม่เสร็จช่วยกันเสร็จ และต่อมาก็ได้โจทย์เข้ามาเพิ่มอีก 2 โจทย์คือโฆษณาในชีวิตประจำวัน และการเลือกรับสื่อ ชิ้นงานคืออิสระค่ะ กลุ่มพวกเราเลือกเขียนบรรยาย และวาดภาพประกอบเอาค่ะ ตอนนี้งานพวกเราเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จเพราะพวกเรายังไม่ได้เรียบเรียงให้เป็นสมุดเล่นเดียวกันค่ะ ถ้าเราเรียบเรียงเสร็จเราคือทำสำเร็จค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น