วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ดูแลบริเวณมัธยม(ปลวก , ถังน้ำ)

ปัญหาที่พบ..และแก้ปัญหาแล้วบางส่วน...
1. ปลวกบริเวณใต้ถุนบ้าน ม.1
2. ถังน้ำดื่มมัธยม ข้างบ้าน ม.2      

         วันนี้พี่ตู่มาดูแลห้องสมุด ม.1 ตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย 2 โมง
ปลวกมาสร้างรังไว้บริเวณใต้ถุนบ้าน(รังใหญ่มาก) ระหว่างห้องสมุดกับห้องคอมฯ ได้รื้อรังออกและฉีดยาฆ่าปลวกเรียบร้อยแล้วครับ..

       และพี่ตู่ช่วยเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ถังบริเวณด้วนหลัง ม.2 เพราะน้ำเริ่มออกสีเหลือง มีสนิมปนน้ำมาพร้อมอันตรายต่อการดื่มน้ำของนักเรียน


_ช่วยดูแลบริเวณโดยรอบมัธยมและรอบๆโรงเรียนฯตลอดทั้งวัน
ชื่นชมความตั้งใจดีของพนักงานโรงเรียนฯ

ของคุณพี่ตู่ครับ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น