วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝรั่งเศส - ห่อไอเฟล

สวัสดีครับผมได้ศึกษาเกี่ยวประเทศฝรั่งเศส
ห่อไอเฟล


เเหล่งท่องเทียวที่มีชื่อเสียงของประเทศฟรั่งเศส สร้าง
โดยนายกุสต้าฟ  เอฟเฟลเป็นหอสูงสร้างด้วยโครงเหล็ก
สูง 984 ฟุต ใช้เหล็กทั้งหมด 7,000 ตัน 
มีลีฟต์ขึ้นไปยอดจนมองเห็นเมื่องปรารีสได้

1 ความคิดเห็น: